Розробка технології січених напівфабрикатів для профілактики йодо- та селенодефіциту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В основу створення нових рецептур котлет та тюфтельок покладено поєднання м'ясної і рибної сировини з використанням водоростей цистозіри чорноморської і фукуса з метою збагачення їх йодом, селеном, незамінними амінокислотами. Введення 2% морських водоростей до м'ясних та рибних січених напівфабрикатів на 100% сировини забезпечує добову потребу йоду та селену для організму людини. The foundation of new recipes cutlets and meatballs was the use of meat and raw fish with seaweed zystoseira and fucus in order to enrich their iodine, selenium, essential amino acids. Introduction 2% seaweed fish and meat chopped semi-finished products are 100% raw material provides the daily requirement of iodine and selenium for the human body.

Опис

Ключові слова

мікроелементи, амінокислоти, напівфабрикати січені, цистозіра, фукус, minerals, amino acids, chopped semi-finished, zystoseira, fucus, кафедра біотехнології і мікробіології, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Розробка технології січених напівфабрикатів для профілактики йодо- та селенодефіциту / Ю. П. Крижова, М. М. Антонюк, О. О. Галенко, В. Н. Корзун // Всеукраїнська конференція з питань безпеки харчування 27–29 березня 2010 р. – Київ : НТУУ КПІ, 2010. – С. 170.