Розроблення рецептури фруктової начинки для борошняних кондитерських виробів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Викладено результати дослідження властивостей фруктових начинок на основі стабілізаційних систем з пектину і модифікованого крохмалю. The results of research on the properties of fruit fillings on the basis of stabilization systems from pectin and modified starch are presented.

Опис

Ключові слова

фруктова начинка, пектин, модифікований крохмаль, борошняні вироби, fruit filling, pectin, modified starch, flour products, кафедра готельно-ресторанної справи, кафедра технології цукру і підготовки води

Бібліографічний опис

Костенко, А. Розроблення рецептури фруктової начинки для борошняних кондитерських виробів / А. Костенко, О. Лисий, О. Грабовська // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали ХХІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : збірник наукових праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2017. ‒ Вип. 29. ‒ С. 601–606.

Зібрання