Вирішальні чинники забезпечення успіху міжнародної маркетингової діяльності підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Запропоновано шляхи розв’язання проблеми обґрунтування необхідності виходу підприємства на зарубіжні ринки. Have been proposed the ways of solutions to the problem substantiation of necessity enterprise exit to foreign markets.

Опис

Ключові слова

міжнародна маркетингова діяльність, зарубіжні ринки, потенціал міжнародної діяльності, привабливість зарубіжних ринків, international marketing activities, foreign markets, potential of international activities, attractiveness of foreign markets, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Крайнюченко, О. Ф. Вирішальні чинники забезпечення успіху міжнародної маркетингової діяльності підприємства / О. Ф. Крайнюченко // Управління організаційно-технічними та фінансово-економічними змінами на промислових підприємствах : ІІ всеукраїнська науково-технічна конференція : тези доповідей. – К. : НУХТ, 2006. – С. 37-38.