Склад суміші мікроорганізмів для виробництва йогуртів (Патент на винахід № 106141)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досягнення покращених органолептичних показників та нормалізування складу та функції мікрофлори кишково-шлункового тракту за рахунок використання суміші мікроорганізмів. Склад суміші мікроорганізмів для виробництва йогурту , співвідношення культур, мас. %: Streptococcus thermophiius 50-55 Lactobriumacte derbrueckii subsp.bulgaricum 25-30 Lactobacillus plantarum 7-11 Lactobacillus casei 3-4,5 Lactobacterium acidophilum 1,5-2,5. Achievement of improved organoleptic parameters and normalization of the composition and function of the microflora of the gastrointestinal tract due to the use of a mixture of microorganisms. Composition of a mixture of microorganisms for the production of yogurt, the ratio of crops, mass. %: Streptococcus thermophiius 50-55 Lactobriumacte derbrueckii subsp.bulgaricum 25-30 Lactobacillus plantarum 7-11 Lactobacillus casei 3-4.5 Lactobacterium acidophilum 1.5-2.5.

Опис

Ключові слова

cуміші мікроорганізмів, йогурти, lactobriumacte derbrueckii subsp. bulgaricum, lactobacillus plantarum, lactobacillus casei, streptococcus thermophiius, lactobacterium acidophilum, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Патент на винахід № 106141 МПК (51) C12N1/20 (2006.01) A23C 9/12 Склад суміші мікроорганізмів для виробництва йогуртів / Воронцов О. О., Діжевська В. С. ; Національний університет харчових технологій. ; заяв. 24.01.2013 ; опубл. 25.07.2014 ; Бюл. № 14.

Зібрання