Вплив фінансового стану на конкурентоспроможність підприємств галузі

Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

фінансовий стан, financial position, конкурентоспроможність, competitiveness, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Литвинюк, О. П. Вплив фінансового стану на конкурентоспроможність підприємств галузі / О. П. Литвинюк // Перспективи та пріоритети розвитку економічного аналізу : V Всеукраїнській науковій конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. - Донецьк, 2008. - С. 171-172.