Охорона праці в цукровій галузі та вимоги до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті йдеться про сучасний стан охорони праці в цукровій галузі. Розглянуті модель менеджменту гігієни та безпеки праці, логічна схема розвитку нещасного випадку на виробництві та ієрархія запобігання ризикам які можуть спричинити нещасні випадки та професійні захворювання. Наведені нещасні випадки зі смертельними наслідками свідчать про те, що на підприємствах цукрової галузі в сучасних умовах недостатньою мірою проводиться комплекс профілактичних заходів щодо недопущення виробничого травматизму та професійних захворювань. The article deals with the current state of labor protection in the sugar industry. The model of occupational health and safety management, the logical scheme of development of accidents at work and the hierarchy of prevention of risks that can cause accidents and occupational diseases are considered. These accidents with fatal consequences indicate that the sugar industry in modern conditions is insufficiently carried out a set of preventive measures to prevent occupational injuries and occupational diseases

Опис

Ключові слова

охорона праці, цукрова примисловість, нещасні випадки на виробництві, labor protection, sugar industry, accidents at work

Бібліографічний опис

Шишков, В. З. Охорона праці в цукровій галузі та вимоги до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт / В. З. Шишков, Я. В. Нирко, А. В. Шишков // Цукор України. – 2019. – № 7-8. – С. 52-57.

Зібрання