Підготовка кадрів в системі HACCP (аналіз небезпечних чинників і критичні контрольні точки): теоретичний та прикладний аспект

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Харчова промисловість України й державні органи в сфері управління якістю та контролю продуктів харчування, проявляють та постійно підтримують істотний інтерес до впровадження на підприємствах системи HACCP – аналіз небезпечних чинників і критичні точки контролю. Загальне розуміння термів та підходів в системі НАССР веде до гармонізації підходу стосовно безпечності харчових продуктів між країнами в усьому світі та підвищує ефективність співпраці з ними, що значною мірою є позитивним моментом в сфері зовнішньоекономічної діяльності, а саме експортних операціях, що в цілому підвищує довіру закордонних партнерів. Майже всі країни світу, в умовах розвитку економічних конкурентних відносин, інтегрували чи перебувають у процесі інтегрування (країни з низьким економічним потенціалом) системи HACCP до своїх дієвих механізмів та регламентів.

Опис

Ключові слова

якість, продукція, управління якістю, підприємство, production, quality, enterprise, quality management, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Труш, Ю. Л. Підготовка кадрів в системі HACCP (аналіз небезпечних чинників і критичні контрольні точки): теоретичний та прикладний аспект / Ю. Л. Труш // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20-21 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 112–113.