Дослідження перерозподілу вологи у масляному напівфабрикаті для борошняних кондитерських виробів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Термогравіметричним методом встановлені форми зв’язку вологи в маслному напівфабрикаті в залежності від виду плодоягідних порошків. Отриманими даними слід керуватися при розробці нових кондитерських виробів, в рецептуру яких буде додаватися досліджувана сировина. The effect of powders of snowball, rowan and buckthorn on the shape of the moisture in the oil semi-finished product has been determined by the thermogravimetric method. The resulting data should guide in the development of new pastry products that recipes include the investigated materials.

Опис

Ключові слова

борошняні кондитерські вироби, волога, масляний напівфабрикат, pastry, moisture, oil semi-finished product, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Мирошник, Ю. А. Дослідження перерозподілу вологи у масляному напівфабрикаті для борошняних кондитерських виробів / Ю. А. Мирошник, В. Ф. Доценко // Інноваційні технології у хлібопекарському виробництві : матеріали III міжнародної науково-практичної конференції, Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі : матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 вересня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 131.