Дослідження якості меляси з метою додаткового вилучення цукрози

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Обгрунтована необхідність додаткового вилучення цукрози з меляси методом хроматографічного розділення її складових. Досліджено склад меляс різних цукрових заводів. Встановлений підвищений вміст в мелясах солей кальцію, що перешкоджає хроматографічному вилученню цукрози.
Substantiated the necessity of additional extraction of sucrose from molasses by chromatographic separation of its components. Researched the structure molasses various sugar mills. Determined high content of calcium in molasses, which prevents chromatographic extraction of sucrose.

Опис

Ключові слова

цукрові заводи, sugar plants, цукроза, меляса, хроматографічне розділення, солі кальцію, sugar, molasses, chromatographic separation, calcium salts, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування, кафедра технології цукру і підготовки води

Бібліографічний опис

Молодницька, О. М. Дослідження якості меляси з метою додаткового вилучення цукрози / О. М. Молодницька, Л. С. Клименко, В. О. Штангеєв // 75а наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів : тези доп. - 2009. - Ч. 2. - С. 184-185.