Елементний склад комплексів циклодекстринів з йодом

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

комплекс циклодекстрину з йодом, комплекс гість-господар, скануюча електронна мікроскопія, морфологія поверхні, сyclodextrin iodine inclusion complex, guest-host complex, scanning electric microscopy, surface morphology, кафедра харчової хімії

Бібліографічний опис

Омельченко, Х. В. Елементний склад комплексів циклодекстринів з йодом / Х. В. Омельченко, М. О. Полумбрик // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – К. : НУХТ, 2018. – Ч. 2. - С. 450.