М’ясний фарш для виробництва вареної ковбаси (Патент на корисну модель № 44381)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В основу корисної моделі поставлена задача удосконалення якісних та органолептичних показників продукту, збалансування його хімічного складу та покращення засвоювання організмом. The basis of the utility model tasked with improving the quality and organoleptic characteristics of the product, balancing its chemical composition and better assimilation by the body.

Опис

Ключові слова

рецептура, варена ковбаса, фарш, recipe, cooked sausage, stuffing, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Патент №44381 Державний департамент інтелектуальної власності України UA: МПК А22С 11/00 М’ясний фарш для виробництва вареної ковбаси / Пешук Л. В., Мельник Т. А. ; заявник і патентовласник Нац. ун-т харч. техн. - u 2009 05696 ; заявл. 03.06.09 ; опубл. 25.09.09, Бюл. № 18. - 4 с.

Зібрання