Оцінка людських ресурсів, людського потенціалу та людського капіталу (методико-правовий аспект з урахуванням зарубіжного досвіду)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розкрито методико-правові аспекти оцінки людських ресурсів, людського потенціалу та людського капіталу з урахуванням зарубіжного досвіду. Розглянуто теоретичні засади визначення людських ресурсів, людського потенціалу та людського капіталу і методичний аспект їх оцінки у сфері інтелектуальної власності. The author considers methodical and legal aspects of the assessment of human resources, human potential and human capital, taking into account foreign experience. There are considered the theoretical basis of the determining of human resources, human potential and human capital and methodical aspect of their assessment in the field of intellectual property.

Опис

Ключові слова

людські ресурси, людський потенціал, людський капітал, інтелектуальна власність, інтелектуальний потенцал, оцінка людських ресурсів, оцінка людського потенціалу, оцінка людського капіталу, об’єкти права інтелектульної власності (опів), human resources, human potential, human capital, intellectual property, intellectual potential, assessment of human resources, assessment of human potential, assessment of human capital, objects of intellectual property rights

Бібліографічний опис

Бутнік-Сіверський, О. Б. Оцінка людських ресурсів, людського потенціалу та людського капіталу (методико-правовий аспект з урахуванням зарубіжного досвіду):монографія / О. Б. Бутнік-Сіверський, О. П. Орлюк, Б. М. Падучак, І. Л. Шульпін ; за наук. ред. д.е.н., проф. Бутнік-Сіверського О. Б.; НДІIB НАПрНУ — К. : Інтерсервіс, 2014. — 158 с.