Спосіб виробництва вершкового масла з наповнювачем (Патент на винахід № 94478)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дані досліджень показали, що внесення порошку квіткового пилку в процесі виробництва вершкового масла дозволяє отримати продукт покращеної консистенції з лікувально-профілактичними властивостями. These studies have shown that the introduction of powder pollen in the production of butter provides a product improved consistency with curative properties.

Опис

Ключові слова

вершкове масло, пилок, лікувально-профілактині властивості, butter, pollen, therapeutic and prophylactic properties, кафедра експертизи харчових продуктів, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Патент 94478 UA, МПК А23С 15/02 (2006.01) Спосіб виробництва вершкового масла з наповнювачем / Українець А. І., Рашевска Т. О., Вашека О. М., Кресмь Н. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. - № а 200903307 ; заявл. 06.04.2009 ; опубл. 10.05. 2011, Бюл. № 9, 2011 р.

Зібрання