Оновлення системи державного регулювання корпоративного сектору

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Публікація присвячена системі державного управління в ринковому середовищі, перегляду чинників оцінки, регулювання та нейтралізації дефолту саме у корпоративному секторі. Рекомендовано використати ці можливості у якості корпоративного вкладу держави у процесі створення секторальних РТУ: енергетичного, зернового, продуктового, транспортного. The article covers system of state governance in market environment together with a review of reforms regulation, development and the revised state governance approach wich must be focused on neutralizing of consequences of credit crunch on the corporate business in the regional trade agreements in particular in energy, agricultural, transport and retail sectors of economy.

Опис

Ключові слова

ризики, risks, економічна криза, economical crisis, рівень менеджменту, degreese of menegement, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Березянко, Т. В. Оновлення системи державного регулювання корпоративного сектору / Т. В. Березянко // Інвестиції: практика та досвід – 2009. - № 13. – С. 30-34.

Зібрання