Дослідження характеристик фасувального мехатронного модуля дозування в’язких харчових продуктів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Технологічний процес фасування в’язких харчових продуктів у сучасних пакувальних машинах реалізується із застосування різноманітних конструктивних схем виконання функціональних модулів машин та із реалізацією різних траєкторії руху споживчих упаковок. Актуальною є проблема розробки нового обладнання, яке б не лише підвищувало продуктивність праці, було б більш надійним та довговічним, а й дозволило зменшити собівартість продукції.
The technological process of packaging viscous food products in modern packaging machines is realized with the use of various design schemes for the functional modules of the machines and with the implementation of different trajectories of consumer packaging. The problem of developing new equipment that would not only increase labor productivity, be more reliable and durable, but also reduce production costs is relevant.

Опис

Ключові слова

кафедра мехатроніки та пакувальної техніки, дослідження, фасувальний мехатронний модуль, дозування, в'язкі харчові продукти, research, mechatronic packaging module, dosage, viscous food products

Бібліографічний опис

Дослідження характеристик фасувального мехатронного модуля дозування в’язких харчових продуктів / Л. О. Слюсар, Д. С. Скула, С. В. Токарчук, Л. О. Кривопляс-Володіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 74