Інтернет-сайти як засоби навчання іноземній мові

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Навчання іноземній мові у вищому навчальному закладі має бути професійно спрямованим. Метою професійного спрямування навчання іноземній мові є формування необхідних фахових знань певної термінологічної лексики та вміння користуватися ними в межах своєї професійної діяльності. У немовному навчальному закладі час вивчення іноземних мов є дуже обмеженим, що примушує викладача використовувати найбільш ефективні методи та засоби навчання. Одним з таких засобів є фахові інтернет-сайти іноземною мовою. Teaching a foreign language in high school must be professionally directed. The purpose of professional orientation of foreign language teaching is to develop the necessary expertise some terminological vocabulary and ability to use them within their profession. In non-linguistic school studying foreign languages ​​is very limited, forcing teachers to use the most effective methods and teaching aids. One such means is a professional Web sites in a foreign language.

Опис

Ключові слова

іноземна мова, інтернет ресурси, студент, інформація, foreign language, internet resources, student, information, кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації

Бібліографічний опис

Климова, О. В. Інтернет-сайти як засоби на-вчання іноземній мові / О. В. Климова // Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку підприємств харчової промисловості : програма і матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24–25 квітня 2014 р. - К. : НУХТ, 2014. - С. 211–213.