Ефективність використання кріопротекторів при заморожуванні дикорослих і культивованих ягід

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті обґрунтовано доцільність використання в технологіях заморожування рослинної сировини кріопротекторів — сполук, здатних запобігати розвиткові ушкоджень біологічних об’єктів при їх заморожуванні і подальшій дефростації. Проведено порівняльні дослідження впливу попереднього оброблення ягід різними групами органічних та мінеральних кріопротекторів на здатність рослинних матеріалів до холодових адаптацій і, як наслідок, до збереження цілісності структури мембран та клітин ягід і зменшення втрат цінних біологічно активних речовин при тривалому зберіганні та дефростації.

Опис

Ключові слова

кріопротектори, заморожування, біологічні ушкодження, аскорбінова кислота, зберігання, криопротекторы, замораживание, биологические повреждения, аскорбиновая кислота, хранение, cryoprotectants, freezing, biological damage, ascorbic acid, storage, кафедра технології оздоровчих продуктів

Бібліографічний опис

Сімахіна, Г. О. Ефективність використання кріопротекторів при заморожуванні дикорослих і культивованих ягід / Г. О. Сімахіна, С. В. Халапсіна // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2017. - Т. 23, № 3. - С. 179-185.

Зібрання