Formation of N-nitrozodimetilamin in food

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

In theses The influence of core processes on the accumulation of carcinogenic compounds in food production. У тезах розглянуто вплив основних технологічних процесів на накопичення канцерогенних сполук у виробництві харчових продуктів. В тезисах рассмотрено влияние основных технологических процессов на накопление канцерогенных соединений в производстве пищевых продуктов.

Опис

Ключові слова

food, nitrosamines, carcinogens, харчові продукти, нітрозаміни, канцерогени, пищевые продукты, нитрозамины, канцерогены, кафедра технології консервування

Бібліографічний опис

Formation of N-nitrozodimetilamin in food / O. Sudak, K. Shtym, A. Bessarab, V. Shutyuk // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 81 міжнар. наук. конф. мол. учен., асп. і студ., 23–24 квітня 2015 р. – К.: НУХТ, 2015. – Ч. 1. - С. 260.