Аналіз причин виникнення вибухів на промислових підприємствах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В результаті проведених аналітичних досліджень визначено основні причини та джерела небезпек. З’ясовано, що причиною виникнення аварії (аварійної ситуації) на виробництві харчової промисловості є можливі вибухи і пожежі, а їх наслідки – це руйнування і пошкодження будівель і споруд, техніки і обладнання, вихід із ладу, ліній зв’язку, енергетичних та комунікаційних споруд, нещасні та смертельні випадки серед обслуговуючого персоналу та населення. As a result of analytical studies identified the main causes and sources of hazards. It was found that the cause of the accident (emergency) on the production of food is possible explosions and fires and their consequences - the destruction and damage to buildings, machinery and equipment, go down, communication lines, power and communication construction, accidents and fatalities among staff and the public.

Опис

Ключові слова

небезпека, nazard, аварія, accident, аварійна ситуація, emergency situation, вибух, explosion, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Левченко, О. Г. Аналіз причин виникнення вибухів на промислових підприємствах / О. Г. Левченко, Н. В. Володченкова // Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки : восьма науково-методична конференція, 14-15 травня 2013 р. – К. - 2013. – С. 76-78.