Особливості організації обслуговування в еко-готелях

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дана система еко-готелів не повністю автоматизована, графік економного використання енергії будується вручну, виходячи з зовнішніх умов. І це зовсім не потребує додаткового персоналу, тільки знань і досвіду. Слід відмітити, що економія була отримана, не дивлячись на підключення додаткового електро-споживчого обладнання. This eco-hotel is not fully automated schedule economical use of energy is built by hand based on external conditions. And it does not require additional personnel only knowledge and experience. Note that saving was obtained, despite the connection of additional electrical consumer equipment.

Опис

Ключові слова

обслуговування, інновації, еко-готелі, maintenance, innovation, eco-hotels, кафедра туристичного та готельного бізнесу

Бібліографічний опис

Кравченко, А. І. Особливості організації обслуговування в еко-готелях / А. І. Кравченко, Д. І. Басюк // Готельно-ресторанний бізнес: інноваційні напрями розвитку : міжнародна науково-практична конференція, 25-27 березня 2015 р. – К. : НУХТ, 2015. – С. 212-213.