Відділення осаду в комбінованому сусловарильним апараті

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто питання освітлення пивного сусла (відділення хмелевої дробини і гарячого білкового осаду) в комбінованому сусловарильному апараті. Наведено результати досліджень впливу на якість відділення осаду конфігурації днища і розміщення перемішуючого пристрою по висоті апарата. The question of beer mash defecation (hop fraction and hot protein deposit separation) in hybrid mashbrewing apparatus was considered. Here presented the researches results of bottom configuration and mixing device positioning height influence on the separation quality.

Опис

Ключові слова

комбінований сусловарильний апарат, осад, освітлення пивного сусла, перемішуючий пристрій, днище апарата, hybrid mashbrewing apparatus, deposit, beer mash defecation, mixing devicev apparatus bottom, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Чепелюк, О. М. Відділення осаду в комбінованому сусловарильнлому апараті / О. М. Чепелюк, С. О. Удодов, В. М. Таран // Наукові праці НУХТ. - 2009. - № 28. - С. 59-60.

Зібрання