Композиція інгредієнтів до безалкогольного напою бродіння «Віталон» (Патент на винахід № 36850 A)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2000

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Композиція інгредієнтів до безалкогольного напою бродіння, яка містить цукор, воду та закваску, яка відрізняється тим, що вона додатково містить чай, а як закваску використовують чисті культури консорціуму мікроорганізмів Medusomycesgisevii V, відрізняється тим, що вона додатково містить пряно-ароматичні та/або лікарські рослини у кількості 0,05 - 10 г/л. Composition of the ingredients in the soft drink fermentation, which contains sugar, water and ferment, characterized in that it further comprises a tea and used as a starter pure cultures of microorganisms consortium Medusomycesgisevii V, characterized in that it further comprises an aromatic and / or medicinal plants in the amount of 0.05 - 10 g / l.

Опис

Ключові слова

безалкогольний напій, soft drink, закваска, чиста культура консорціуму, leaven, pure culture consortium, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Патент 36850 A Україна, МПК A23L2/84 Композиція інгредієнтів до безалкогольного напою бродіння «Віталон» / Прибильський В. Л., Вітряк О. П., Домарецький В. А. ; власник Український державний університет харчових технологій. - № 2000020858 ; заявл. 16.02.2000 ; опубл. 16.04.2001, Бюл. № 3.

Зібрання