Про розв’язання двовимірної оптимізаційної задачі лінійного програмування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У доповіді пропонується спосіб знаходження множини розв’язків двовимірної оптимізаційної задачі лінійного програмування, коли цільова функція співпадає із межею області допустимих розв’язків, за допомогою Microsoft Excel.The way of finding of the multiplicity of the solution of the problem of two-dimensional optimization within linear programming, when the objective function correponds to the limiths of the area of candidate solutions, by the means of Microsoft excel are expose.

Опис

Ключові слова

інформаційно-комунікаційні технології, екстремальні задачі, графічний метод, information and communications technology, extremal problems, graphic method, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Листопад, В. В. Про розв’язання двовимірної оптимізаційної задачі лінійного програмування / В. В. Листопад // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс–2015» : матеріали II Міжнародної науково-методичної конференції , 3-4 грудня, 2015. – Суми : ВП Мрія, 2015. – Ч. 3. - С. 34-36.