Аналітичний розв'язок неоднорідного рівняння теплопровідності для однієї одновимірної області з однорідними граничними умовами другого роду та однорідною початковою умовою

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

На основі знайденого розв'язку можна знайти аналітичний розв'язок нестаціонарної задачі теплопровідності для однієї одновимірної області з неоднорідними граничними умовами другого роду та неоднорідною початковою умовою. On the basis of the found solution can be found analytical solution of nontionary heat conduction problem for a one-dimensional domain with mixed boundary conditions of the second kind, and homogeneous initial conditions.

Опис

Ключові слова

теплопровідність, рекристалізація, математичне моделювання, thermal conductivity, recrystallization, mathematical modeling, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Бібліографічний опис

Погорілий, Т. Аналітичний розв'язок неоднорідного рівняння теплопровідності для однієї одновимірної області з однорідними граничними умовами другого роду та однорідною початковою умовою / Тарас Погорілий // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 2. – С. 124-126.