Інтенсифікація приготування харчових емульсій в кавітаційних апаратах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У матеріалі експериментально доведено доцільність використання оброблення емульсій у багатоступеневому кавітаційному апараті для досягнення високого технологічного результату без використання циркуляційної схеми оброблення.
The article experimentally proves the expediency of using emulsion processing in a multistage cavitation apparatus to achieve a high technological result without using a circulation processing scheme.

Опис

Ключові слова

кафедра експертизи харчових продуктів, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв, department of foodstuff expertise, інтенсифікація, харчові емульсії, кавітаційні апарати, intensification, food emulsions, cavitation devices

Бібліографічний опис

Інтенсифікація приготування харчових емульсій в кавітаційних апаратах / Б. C. Пащенко, О. А. Литвиненко, Ю. Г. Сухенко, М. І. Пашечко // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : збірник праць за підсумками VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції вчених, аспірантів і студентів, 17 квітня-18 квітня 2019 р., м. Київ. – Київ : РВВ НУБіП України, 2019. – С. 181-182