Готельно-ресторанний бізнес у сучасних умовах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Готельно-ресторанний бізнес в Україні зазнає великих втрат. Готельні підприємства несуть збитки, темпи їх розвитку скорочуються. Є готелі та ресторани, які вимушені були припинити свою діяльність. До такої ситуації призвела пандемія COVID-19 та військовий стан в країні. Отже, актуальним є дослідження стану готель-ресторанного бізнесу та визначення шляхів його збереження, існування та розвитку в сучасних умовах. The hotel and restaurant business in Ukraine is experiencing great losses. Hotel enterprises bear losses, the pace of their development is reduced. There are hotels and restaurants that were forced to close. The COVID-19 pandemic and martial law in the country led to this situation. Therefore, it is relevant to study the state of the hotel-restaurant business and determine the ways of its preservation, existence and development in modern conditions.

Опис

Ключові слова

готельне підприємство, конкурентоспроможність, готельні послуги, hotel business, competitiveness, hotel services, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Нікітіна, Т. А. Готельно-ресторанний бізнес у сучасних умовах / Т. А. Нікітіна // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 6 жовтня 2022 р. – Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2022. – С. 90-92.