Дослідження течії тіста в формувальному каналі матриці методом математичного моделювання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Головна ідея статті використання програмного забезпечення для дослідження впливу геометричних параметрів формувального каналу на характеристики потоку та виконання завдання по його оптимізації. The main idea of the article is The main idea of the article is using the software for study the effect of geometrical parameters on the channel forming flow characteristics and the task of optimization.

Опис

Ключові слова

екструдер, дріжджове тісто, матриця, extruder, yeast dough, matrix, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Булавка, О. В. Дослідження течії тіста в формувальному каналі матриці методом математичного моделювання / О. В.Булавка, О. І. Кравченко, В .І. Теличкун // Науково-технічна творчість студентів з процесів і обладнання харчових виробництв: зб. тез Міжнар. студ. наук. -практ. конф. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. – Вип. 4. – С. 83-84.