Модернізований прилад ЦУТЕП-СМ для вимірювання кольоровості білого цукру в кристалічному вигляді

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Наведені результати досліджень 18 зразків кристалічного білого цукру різної кольоровості і розмірів кристалів на двох приладах ЦУТЕП-С і модернізованому ЦУТЕП-СМ. Доведено, що збільшення рівномірності освітлення зразків цукру при оптимізації кількості світлодіодів до 12, дозволило знизити розбіжність між результатами паралельних вимірювань. Відносна похибка вимірювання кольоровості на першому приладі склала 4,6 %, а на модернізованому – 2,04 %.
Given the results of researches 18 samples of crystalline white sugar different chromaticity and size of crystals on two devices TSUTEP-S and modernized TSUTEP-SM. Proved that increasing the uniformity of lighting of samples of sugar while optimizing the number of LEDs to 12, reduced the discrepancy between the results of parallel measurements. The relative error in measuring of chromaticity on first gear was 4.6% and on modernized - 2.04%.

Опис

Ключові слова

ЦУТЕП-СМ, sugar, TSUTEP-SM, цукор, кольоровість, модернізація, відносна похибка, світлодіоди, розмір кристалів, розбіжність, колориметр, chromaticity, modernization, relative error LEDs, crystal size, divergence, colorimeter, TSUTEP-S

Бібліографічний опис

Модернізований прилад ЦУТЕП-СМ для вимірювання кольоровості білого цукру в кристалічному вигляді / М. П. Купчик, Л. С. лименко, А. В. Ковальчук, А. В. Тихонюк, Л. І. Чернявська // 74-а наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті». - К.: Нухт, 2008. - ч. ІІ. - С. 181–182.