Необхідність комплексного оцінювання результатів використання кейс-технології у навчальному процесі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

кейс-технологія, оцінювання, навчальний процес, методика, methodology, evaluation, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Лисенко, О. А. Необхідність комплексного оцінювання результатів використання кейс-технології у навчальному процесі / О. А. Лисенко // Проблеми модернізації змісту і організації освіти на засадах компетентнісного підходу (з метою підвищення якості підготовки фахівців) : міжнар. наук.-метод. конф., 27-28 лист. 2014 р. : тези доп. – Харків : ХНАДУ, 2014. – С. 281-285.