Теоретичні засади розвитку інноватики в умовах глобалізації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглядається інноватика як наука. Визначено теоретичні засади розвитку інноватики, як складової сучасної економічної теорії. Автором запропоновано розвиток теорії інноватики розглядати за принципами формування свідомості людини, використовуючи закон синархії та науку синергетику, що підтверджує її зв’язок з глобальними економічними процесами. In the article innovatics as a science is considered. It is determined the theoretical foundations of the development of innovatics as a component of modern economical theory. Author suggested considering the innovatics theory development, applying the principles of the human’s consciousness, using the synergy law and synergy science. That proves its connection with the global economical processes.

Опис

Ключові слова

інноватика, теорія інноватики, синергетика, інноваційно–еволюційна економічна теорія, innovation, the theory of innovation, synergy, innovation and evolutionary economics

Бібліографічний опис

Бутнік-Сіверський, О. Б. Теоретичні засади розвитку інноватики в умовах глобалізації / О. Б. Бутнік-Сіверський // Теоретичні та практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : зб. наук. праць. – Маріуполь : ПДТУ, 2008. – С. 22–24.

Зібрання