Визначення параметрів термокислотного осадження білків молока ягідними коагулянтами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Визначено параметри термокислотного осадження білків молока ягідним коагулянтом. Досліджено вплив кількості ягідного коагулянту, його активної кислотності та тривалості термокислотного оброблення на процес осадження білків молока. З’ясовано, що збільшення кількості внесення до 11 % і зниження активної кислотності до 2,4 підвищує ступінь переходу в білково-ягідний згусток казеїнових і сироваткових білків. The parameters of thermo-acid coagulation of milk proteins by berry coagulant was defined. It was determined that increase of berry coagulant amount to 11 % and reduction of active acidity to 2.4 pH with excerpt up to 3 minutes is characterized by the highest processes of destabilization. It was established that an increase in the amount of introduction to 11 % and a decrease in the active acidity to 2,4 increases the degree of transition to protein-berry clot of casein and whey proteins.

Опис

Ключові слова

білково-ягідний згусток, ягідний коагулянт, термокислотна коагуляція, protein-berry clot, berry coagulant, thermo-acid coagulation, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Грек, О. В. Визначення параметрів термокислотного осадження білків молока ягідним коагулянтом / О. В. Грек, О. О. Онопрійчук, Т. В. Пшенична // Інноваційні технології виробництва та переробки тваринницької продукції : матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 12 грудня 2017 р. – Вінниця : РВВ ВНАУ, 2017. – С. 166–168.