Темпранільо – перспективний сорт винограду для виробництва вітчизняних вин

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дослідження способів переробки винограду сорту Темпранільо на формування показників якості виноматеріалів. Research methods of processing grapes Tempranillo on the formation of indicators of quality wine.

Опис

Ключові слова

кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства, Темпранільо, виноград, вітчизняні вина, переробка, рожеві вина, червоні вина, Tempranillo, grapes, domestic wine, processing, rose wines, red wines

Бібліографічний опис

Орловська, Є. Темпранільо – перспективний сорт винограду для виробництва вітчизняних вин / Є. Орловська, М. Білько, Н. Гречко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 82 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. - Ч. 1. - С. 247.