Спосіб виробництва сушеної цибулі (Патент на корисну модель № 112642)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб виробництва сушеної цибулі, який передбачає сортування, калібрування, очищення, доочищення, миття, споліскування, різання, бланшування, сушіння, інспекцію, сортування, дозування, упакування, зберігання, який відрізняється тим, що нарізану цибулю бланшують 1-15 хвилини у розчині, який містить 1-10 % суміші цукрів та 0,01-0,05 % лимонної й аскорбінової кислот при температурі 60-75 °C, сушіння цибулі проводять комбінованим способом шляхом поєднання конвективного з обробкою у полі надвисоких частот, а досушування проводять конвективним способом до вмісту сухих речовин 93-94 %, підтримуючи температуру сировини у межах 50-70 °C. The method of manufacturing dried onions, which involves sorting, sizing, cleaning, refining, washing, rinsing, cutting, blanching, drying, inspection, sorting, batching, packaging, storage, characterized in that the chopped onion blanshuyut 1-15 minutes in a solution containing 1-10% mixture of sugars and 0,01-0,05% citric and ascorbic acid at a temperature of 60-75 ° C, dry onions spend a combined manner through a combination of convective treatment in the field of microwave frequencies and final drying convective way to spend dry matter content 93-94%, maintaining the temperature of raw materials within 50-70 ° C.

Опис

Ключові слова

сушіння, цибуля, цукровий розчин, аскорбінова кислота, лимона кислота, drying, onions, sugar solution, ascorbic acid, lemon acid, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв, кафедра технології консервування

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель112642 UA, А23L 27/16. Спосіб виробництва сушеної цибулі / Бандуренко Г. М., Малежик І. Ф., Левківська Т. М., Судак О. М. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 2016 06329 ; заявл. 10.06.2016 ; опубл. 26.12.2016, Бюл. № 24.

Зібрання