Визначення проникності та селективності мебран при мікрофільтрації розчину ефірної олії м'яти перцевої

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Наведено результати досліджень процесу мікрофільтрації розчину ефірної олії м'яти перцевоїу воді. Визначено основні характеристики проникність і селективність) мікрофільтраційних мембран і залежність цифхарактеристик від часу при концентруванні розчину ефірної олії м 'яти перцевоїу воді.
The results of the research process microfiltration solution efirnoyi'oliyim'yaty pertsevoyiu water. The main characteristics! permeability and selectivity) microfiltrative tsyfharakterystyk membranes and the dependence on time at a solution concentration of essential oil m 'five pertsevoyiu water.

Опис

Ключові слова

мікрофільтрація, проникність, селективність, концентрування, динамічна мембрана, microfiltration, permeability, selectivity, selectivity, dynamic membrane, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Бібліографічний опис

Житнецький, І. В. Визначення проникності та селективності мембран при мікрофільтрації розчину ефірної олії м'яти перцевої / І. В. Житнецький, В. Л. Яровий, В. М. Таран // Харчова промисловість. - 2005. - Вип. 4. - С. 176-177.

Зібрання