Фруктові кремово-збивні цукерки з комбінованим корпусом (Деклараційний патент на корисну модель № 27778)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Патент на корисну модель. Запропоновано рецептуру фруктових кремово-збивних цукерок з комбінованим корпусом. Фруктові кремово-збивні цукерки з комбінованим корпусом, що містять глазур, цукор - пісок, патоку, рослинний жир, желатин, кислоту лимонну, спирт, поверхнево-активну речовину, які відрізняються тим, що в якості основних структуроутворювачів фруктової кремово-збивної структури використовується, низькометоксильований пектин, фруктова підварка, фруктово - ягідний порошок, сухе молоко, есенції. Utility model patent. A recipe of fruit and cream churned candy with a combined body. Fruit whipped cream and candy with a combined body, containing icing sugar - sand, molasses, vegetable oil, gelatin, citric acid, alcohol, a surfactant other than the fact that as a basic structure fruit cream-churned structure used pectin, fruit suburbs, fruit - berry powder, milk powder, essences.

Опис

Ключові слова

пектин, фруктова підварка, фруктово - ягідний порошок, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів, pectin

Бібліографічний опис

Пат. № 27778 Україна, МПК3 A23G 3/00. Фруктові кремово-збивні цукерки з комбінованим корпусом / Оболкіна В. І., Кияниця С. Г. ; заявник та патентовласник Національний університет харчових технологій. – № 200708320 ; заявл. 20.07.07 ; опубл. 12.11.07, Бюл. № 18.

Зібрання