Предметно - тематична характеристика лексики на позначення назв їжі у «Великому тлумачному словнику сучасної української мови»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Важливою складовою частиною матеріальної культури кожного народу є його їжа. Її характер залежить від багатьох факторів: соціально-економічного становища людини, історичних умов, природно-географічного середовища, напрямку господарської діяльності тощо. An important part of the material culture of every nation is its food. Her character depends on many factors: socio-economic status human, historical conditions, natural and geographical environment, direction economic activity and so on.

Опис

Ключові слова

бульйон, голощак, борщ, soup, broth, holoschak, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Бусела, В. Т. Предметно - тематична характеристика лексики на позначення назв їжі у «Великому тлумачному словнику сучасної української мови» / В. Т. Бусела, О. М. Бажан // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 12.