Протидія патентним тролям – крок до цивілізаційного розвитку інтелектуальної економіки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто майнові права інтелектуальної власності, які все частіше стають об’єктом протиправних посягань, порушення правил патентування, патентних війн. Узагальнюються правові засади протидії патентному тролінгу в Україні. Розглядається ряд слушних пропозицій науковців та юристів-практиків. Вважається невідкладно за необхідне вжиття заходів протидії патентним тролям на законодавчом урівні. The intellectual property rights, which are increasingly subject to illegal encroachments, infringement of patenting rules, patent wars, are considered. The legal bases of counteraction to patent trolling in Ukraine are generalized. A number of valid proposals of scientists and legal practitioners are considered. It is considered necessary to take measures to counter patent trolls at the legislative level.

Опис

Ключові слова

патентний тролінг, правові засади протидії, пропозиції науковців та юристів-практиків, зміни у законодавстві, patent trolling, legal bases of counteraction, suggestions of scientists and legal practitioners, changes in legislation

Бібліографічний опис

Бутнік-Сіверський, О. Б. Протидія патентним тролям – крок до цивілізаційного розвитку інтелектуальної економіки /О. Б. Бутнік-Сіверський // Проблеми юридичної відповідальності за порушення прав у сфері інтелектуальної власності : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 17 квітня 2020 р., м. Київ / НДІ інтелектуальної власності НАПрНУкраїни. – Київ, 2020. - С. 37–45.

Зібрання