Удосконалення способу подачі барометричної води в екстрактори нахиленого типу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Завдяки покращенню умов масообміну між буряковою стружкою та екстрагентом вміст сахарози в жомі буде найнижчим. Вихід цукру по заводу внаслідок більш повного висолодження бурякової стружки збільшиться. Due to the improvement of mass transfer between beet chips and extractant sucrose content in the pulp is low. Sugar yield of the plant due to better vysolodzhennya beet chips increase.

Опис

Ключові слова

екстрактори нахиленого типу, бурякоцукрове виробництво, дифузійні апарати, extractors gentle slope type, sugar beet production, diffusion apparatus, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Бібліографічний опис

Кадиков, М. Удосконалення способу подачі барометричної води в екстрактори нахиленого типу / М. Кадиков, М. Пушанко, Д. Люлька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 2. – С. 134-136.