Розмежування пріоритетів при плануванні проекту АС

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Для успішного впровадження автоматизованої системи необхідно виконати планування ходу виконання усіх робіт проекту. Необхідно чітко визначити пріоритети головних складових проекту: час, результат, вартість. Саме на етапі планування чітке розмежування пріоритетів усіх цих складових забезпечить гарний результат впровадження. For the successful implementation of the automated system must perform the planning of the implementation of all project activities. It is necessary to clearly define the priorities of the main components of the project: time, the result value. It is at the planning stage of a clear distinction between the priorities of all these components will ensure a good result of application.

Опис

Ключові слова

автоматизація, проект, планування, результативність, automation, project, planning, effectiveness, кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки

Бібліографічний опис

Гладка, М. В. Розмежування пріоритетів при плануванні проекту АС / М. В. Гладка // Нові ідеї в харчовій науці – нові продукти харчовій промисловості : матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13–17 жовтня 2014 р. – Київ : НУХТ, 2014. – С. 742.