Робота з текстовою інформацією в ArcGIS

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Навчальний посібник розкриває можливості роботи з текстовою інформацією при використанні універсальної географічної інформаційної системи ArcGIS. Навчальний посібник розроблено на кафедрі інформатики та обчислювальної техніки Інституту післядипломної освіти Національного університету харчових технологій. Призначено для широкого кола науковців, аспірантів, викладачів, науково-технічних працівників, професійна діяльність яких пов’язана з аналізом і графічною візуалізацією географічних даних. Рекомендовано для використання в системі підвищення кваліфікації користувачів ПЕОМ. The training manual reveals the possibilities of working with text information when using the universal geographic information system ArcGIS. The study guide was developed at the Department of Informatics and Computer Engineering of the Postgraduate Education Institute of the National University of Food Technologies. It is intended for a wide range of scientists, graduate students, teachers, scientific and technical workers, whose professional activity is related to the analysis and graphic visualization of geographic data. It is recommended for use in the system of improving the qualifications of PC users.

Опис

Ключові слова

географічні інформаційні системи, текстова інформація, анотація, geographical information systems, textual information, annotation, inscriptions

Бібліографічний опис

Петренко, О. Я. Робота з текстовою інформацією в ArcGIS : навч. посібник / О. Я. Петренко. – Київ, 2022. – 20 с.