Удосконалення технології сиркової пасти, збагаченої пряно-ароматичною сировиною

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Метою роботи є удосконалення технології сиркової пасти, збагаченої часником, кропом та насінням кунжуту, стабілізованої внесенням агар-агару. Було визначено оптимальне співвідношення рослинних компонентів і молочної основи, що забезпечують максимальне наближення вмісту амінокислот у продукті до еталонного білку, високі значення інтегрального скору нутрієнтів, а також приємні органолептичні властивості. На підставі вивчення фізико-хімічних і органолептичних показників рослинних компонентів розроблені рецептура та спосіб виробництва сиркової пасти оздоровчого призначення. The aim of the work is to improve the technology of curd paste, enriched with garlic, dill and sesame seeds, stabilized by making agar-agar. It was determined the optimal ratio of plant components and dairy base, providing the maximum approximation of the content of amino acids in the product to the reference protein, high values ​​of the integral nutrient rate, as well as pleasant organoleptic properties. Based on the study of physico-chemical and organoleptic indicators of plant components, a formulation and method for the production of health-improving curd paste has been developed.

Опис

Ключові слова

сиркова паста, часник, кріп, насіння кунжуту, оздоровчий продукт, curd paste, garlic, dill, sesame seeds, healthy product, кафедра технології оздоровчих продуктів

Бібліографічний опис

Стеценко, Н. Удосконалення технології сиркової пасти, збагаченої пряно-ароматичною сировиною / Н. Стеценко, А. Хрупчик // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 листопада 2018 р., м. Київ. – К. : НУХТ, 2018. – С. 94-95.