Удосконалення схем та обладнання для очищення, відмивання і транспортування цукрових буряків на перероблення.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто три варіанти схем роботи з буряками, приведено їх переваги і недоліки. Виявлені основні проблемні питання. Рекомендовано, з метою інтенсифікації процесу відмивання буряків, використовувати кінетичну енергію високонапірних струй води і потенційну енергію стисненого повітря. Three variants of schemes of work with beets are considered, their advantages and disadvantages are given. The main problematic issues have been identified. It is recommended to use the kinetic energy of high pressure jets of water and the potential energy of compressed air to intensify the process of washing beets.

Опис

Ключові слова

транспортування, очищення, кінетична і потенційна енергії, transportation, purification, kinetic, potential energy

Бібліографічний опис

Хоменко, М. Д. Удосконалення схем та обладнання для очищення, відмивання і транспортування цукрових буряків на перероблення / М. Д. Хоменко, В. М. Кухар // Наукові праці НУХТ.-2019. - Том 25, № 3. - С.117-125.

Зібрання