Дієтичні м’ясні січені напівфабрикати (Патент на корисну модель № 85606)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розроблено дієтичні м'ясні січені напівфабрикати, що містять м'ясо індика, цибулю ріпчасту свіжу, яйця, перець червоний мелений, сіль кухонну, воду питну, які відрізняються тим, що додатково містять гідратовану бамбукову клітковину 12-20% та пшеничні висівки 1-2%. Designed a precooked minced meat, containing turkey meat, fresh onion, eggs, red pepper, salt, drinking water, where in further comprising hydrated bamboo fiber 12-20% and wheat bran 1 - 2%.

Опис

Ключові слова

м'ясо індика, пшеничні висівки, гідратована бамбукова клітковина, напівфабрикати, turkey meat, wheat bran, hydrated bamboo fiber, semifinished products, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 85606 Україна, МПК (2013.01) A23L 1/00 Дієтичні м'ясні січені напівфабрикати / Страшинський Ігор Мирославович, Крепак Вікторія Віталіївна; заявник і патентовласник НУХТ. - № 2013 06738 ; заявл. 29.05.2013 ; опубл. 25.11.2013, Бюл № 22.

Зібрання