Хлібний виріб (патент на винахід № 116498)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Винахід може бути використаний для виробництва хлібобулочних виробів зниженої вологості (хлібних паличок і хлібних кульок), збагачених ізолятом соєвого білка. Технічний результат полягає в отриманні хлібних виробів підвищеної біологічної цінності та розширенні асортименту високобілкових хлібних виробів зниженої вологості (хлібних паличок і хлібних кульок). the invention can be used for the production of bakery products of low humidity (breadsticks and bread balls), enriched solacom soy protein. The technical result consists in obtaining of bread increased biological value and expand the range of high-protein bakery products of low humidity (breadsticks and bread balls).

Опис

Ключові слова

хліб, білок, ізолят, соя, амінокислоти, bread, protein, isolate, soy, amino acids, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів

Бібліографічний опис

Патент 116498 UA МПК A21D 13/064 (2017.01), A21D 2/26 (2006.01). Хлібний виріб / Дробот В. І., Махинько В. М., Скотар О. С., Землинська М. Д. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № a201610567 ; заявл. 19.10.2016 ; опубл. 26.03.2018 ; Бюл. № 6 2018.

Зібрання