Корпоративні та конвертовані облігації підприємств – як засіб залучення інвестицій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянутий процес залучення інвестицій шляхом випуску корпоративних та конвертованих облігацій. The considered process of bringing in of investments is by the issue of corporate and converted bonds.

Опис

Ключові слова

інвестиції, корпоративні облігації, конвертовані облігації, investments, corporate bonds, converted bonds, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Баталова, О. А. Корпоративні та конвертовані облігації підприємств – як засіб залучення інвестицій / О. А. Баталова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 77-ої наук. конф. молод. учен., асп. і студ., 11-12 квітня 2011 р. - К. : НУХТ, 2011. – С. 193-194.