Стратегічний підхід до управління персоналом на підприємствах молочної галузі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Вплив інноваційного процесу на виробництво молочної продукції, характеризується високою наукоємністю, пріоритетністю питань якості виробництва. Це потребує кваліфікованого рівня працівників пов'язаного з вимоги до основних характеристик персоналу, а саме : кваліфікації, досвіду роботи та інтелектуального капіталу. Impact of the innovation process for the production of dairy products, characterized by high knowledge intensity, priority on quality production. This requires a skilled level of employees related to the requirements to the basic characteristics of staff, namely: training, work experience and intellectual capital.

Опис

Ключові слова

управління персоналом, молочна галузь, підприємства, human resource management, enterprise, dairy industry

Бібліографічний опис

Панюк, Т. П. Стратегічний підхід до управління персоналом на підприємствах молочної галузі / Т. П. Панюк // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвяченої 130-річчю Національного університету харчович технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. - С. 795.