Очищення розчинів цукрози природними сорбентами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проведено дослідження впливу природних сорбентів глауконіту, палигорськіту, монтморилоніту на фізико-хімічні властивості розчинів цукрози. Встановлено, що найкращий знебарвлюючий ефект проявляє лише монтморилоніт, а не суміш композицій природних сорбентів, що доцільно використовувати в технології виробництва цукру. A study of the impact of natural sorbents glauconite, palygorskite, montmorillonite on the physico-chemical properties of sucrose solutions. Found that the best decolorant effect manifests only montmorillonite and not blend compositions of natural sorbents that should be used in the technology of sugar production.

Опис

Ключові слова

природні сорбенти, адсорбція, очистка цукрових розчинів, natural sorbents, adsorption, purification of sugar solutions, кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів, кафедра технології оздоровчих продуктів

Бібліографічний опис

Очищення розчинів цукрози природними сорбентами / О. М. Мірошников, Н. О. Стеценко, О. В. Подобій, М. І. Сербова. - 2010.