Бродильно-формувальний агрегат (Патент на корисну модель № 37822)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Бродильно-формувальний агрегат містить камеру бродіння, еластичний елемент і матрицю. Для нагнітання тіста в камеру бродіння встановлена додаткова камера нагнітання, яка оснащена ножовими заслінками з боку подавання тіста та з боку камери бродіння. A fermenting and forming unit comprises a fermenting chamber, an elastic element and a die. An additional forcingchamber equipped with knife shutters on the side of dough feed and on the side of the fermenting chamber is installed to force dough into the fermenting chamber.

Опис

Ключові слова

агрегат, бродіння, тісто, формування, the unit, fermentation, dough, formation, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель №37822 Україна, МПК А 21С11/08, А21С/13/00 Бродильно-формувальний агрегат / Теличкун В. І., Теличкун Ю. С., Десик М. Г., Цибуля С. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. - № u200808749 ; заявл. 02.07.2008 ; опубл. 10.12.2008, Бюл.№ 23, 2008 р.

Зібрання