Використання озону в технологіях зберігання плодів та овочів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Озон має потужну бактерицидну дію, здатний ефективно руйнувати різні види цвілевих грибів і дріжджів, мікроорганізмів і продуктів їх життєдіяльності (токсинів), комах-шкідників. При середній концентрації озону 10 мг/м3 і часу озонування близько 4 год термін зберігання овочів збільшується в 1,5-2 рази. Ozone has a powerful bactericidal effect, capable of effectively destroying various species of molds and yeast, microorganisms and products of their vital activity (toxins), insect pests. At average ozone concentration of 10 mg/m3 and ozonation time of about 4 h, the shelf life of vegetables increases in 1.5-2 times.

Опис

Ключові слова

озон, зберігання, плоди, овочі, ozone, storage, fruits, vegetables, кафедра технології консервування

Бібліографічний опис

Бендерська, О. В. Використання озону в технологіях зберігання плодів та овочів / О. В. Бендерська, Д. С. Процюк // Крок у науку: дослідження у галузі природничо-математичних дисциплін та методик їх навчання : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених, 20 листопада 2020 р. – Чернігів : НУЧК ім. Т. Г. Шевченка, 2020. – С. 13.