Вплив викладача на формування особистості студентів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Обговоренні аспекти, що посилюють вплив викладача на формування особистості студента, до яких в першу чергу відносяться поглиблений рівень фундаментальних знань, посилення професійної орієнтації, формування у студентів творчого мислення, високого професіоналізму та культури особистості. Запропоновані шляхи втілення у навчальний процес вище згаданих напрямків роботи. Discuss aspects that strengthen the impact of teachers on student identity formation, which primarily include advanced level of basic knowledge, strengthening vocational guidance, the formation of students' creative thinking, professionalism and cultural identity. Suggested ways to implement the learning process of the above-mentioned areas of work.

Опис

Ключові слова

формування особистості, професійна орієнтація, високий професіоналізм, personality formation, vocational guidance and professionalism, кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів

Бібліографічний опис

Манк, В. В. Вплив викладача на формування особистості студентів / В. В. Манк, Л. С. Воловик, О. М. Мірошников // НУХТ. - 2002.